tk ru en tr   
bgitem bgitem bgitem

“Begler ýoly”  önümçiliginiň gerimini barha giňeldýär

11 Awgust 2021

Döwrebap, ekologik taýdan arassa we ýokary hilli önümleri bilen alyjylaryň arasynda uly meşhurlyga eýe bolan “Begler ýoly” hususy kärhanasy müşderilerine  süýt, gatyk  önümleri üçin niýetlenen göwrümi 1000 ml bolan plastik gaplaryny hödürleýär. “Algap” haryt nyşanly süýt, gatyk önümleri üçin niýetlenen gaplaryň gije-gündiziň dowamynda 15 000   sanysy öndürilýär. Müşderiler gaplaryň reňkini  öz isleglerine görä, saýlap bilýärler. Mundan başga-da, “Begler ýolunyň” önümleriniň arasynda suwuk we gaty harytlar üçin plastik gaplar, himiýa serişdeleri üçin çeleklerdir kiçi gaplar, plastik çemçeler we çarşaklar, azyk önümleri üçin konteýnerler, gutular hem bar.  

Bu günki gün ýurdumyzyň süýt, gatyk önümlerini öndürmekde   öňdebaryjy kärhanalary, ýagny, “Elin”, “Sahabatly”, “Aýazbaba”, “Täze aý”, “Beg gatyk”, “Süýt” ýapyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti “Begler ýoly”  hususy kärhanasynyň – esasy müşderileri. Ýeri gelende, kärhananyň önümlerine Türkmenistanyň çäklerinden daşardan hem islegiň barha artýandygyny bellemeli. ”Telekeçi – 2020” bäsleşiginiň “Ýylyň täze senagat önümini  öndüriji” ugry boýunça 1-nji orny alan ýeňijisi “Begler ýoly” hususy kärhanasynyň öndürýän ähli önümleri ýokary hilli we sertifikatlaşdyrylandyr.

Müşderileriň iň ýokary isleglerini kanagatlandyrmak – “Begler ýoly” hususy kärhanasynyň ýolbaşçylarynyň we agzybir işgärleriniň baş maksady.