tk ru en tr   

Önümlerimiz

Täzeliklerimiz

17 Mart 2023
news
15 Dekabr 2021
news

«Begler ýoly» hususy kärhanamyz “Halkara Bitaraplyk güni”, şeýle-de Türkmenistanyň Bitaraplygynyň 26 ýyllygy mynasybetli

13 Dekabr 2021
news

Polietilen tebigata zyýan ýetirendigi üçin tankyt edilýär. Häzirki zaman durmuşyny polietilen bolmasa, göz öňüne getirip bolmaz

13 Dekabr 2021
news

Dünýäde her ýyl 300 million tonna plastik galyndy öndürilýär, ol derýalarda we ummanlarda, soň bolsa aşgazanymyzda bolýar

11 Dekabr 2021
news

Materiallary gaýtadan işlemegiň we ýok etmegiň alamatlary hökmünde gaplamanyň nyşanlary, harytlaryň gaplanyşynda sarp ediji,...

27 Oktýabr 2021
news

Plastmassa dürli häsiýetli köp önümi öz içine alýan önümleriň örän   giň görnüşidir. Aýry-aýry görnüşleriniň...

13 Awgust 2021
news

Ekologik taýdan arassa we ýokary hilli önümleri bilen uly meşhurlyk gazanan “Begler ýoly” hususy kärhanasy öz müşderilerine,...

Önümlerimiz

Hyzmatdaşlyk

Bize ynam bildirenler