tk ru en tr   
bgitem bgitem

Täzelikler

"Begler ýoly” HK-sy eksport önümleri üçin sebetleri hödürleýär

Ekologik taýdan arassa we ýokary hilli önümleri bilen uly meşhurlyk gazanan “Begler ýoly” hususy kärhanasy öz müşderilerine, ýagny, telekeçiler we hususy kärhanalar tarapyndan gurnalan döwrebap ýyladyşhanalaryň önümleri üçin täze 150*300*400 mm ölçegli sebetleri hödürleýär.

Sanyny saýlaň:

Doly maglumat

Ekologik taýdan arassa we ýokary hilli önümleri bilen uly meşhurlyk gazanan “Begler ýoly” hususy kärhanasy öz müşderilerine, ýagny, telekeçiler we hususy kärhanalar tarapyndan gurnalan döwrebap ýyladyşhanalaryň önümleri üçin täze 150*300*400 mm ölçegli sebetleri hödürleýär. Önümlerini daşary ýurtlara eksport edýän kärhanalarda, telekeçilerde uly islegden peýdalanýan bu sebetler polipropilen çig malyndan taýýarlanylýar. Sebetlere uly mukdarda ýörite sargyt boýunça kärhananyň öz ady ýazylan ýazgyny hem ýerleşdirip bolýar.

Kärhananyň önümçilik kuwwaty bir gije-gündiziň dowamynda bu sebetleriň 3 000 sanysyny, bir aýda 90 000 sanysyny öndürmäge mümkinçilik berýär. “Täsin ýaprak”, “Bäş Nur”, “Oguz ýol”, “Rysgal ojagy”, ýaly hojalyk jemgyýetleri, “Altyn tug” hususy kärhanasy we birnäçe telekeçiler bu önümiň esasy alyjylary bolup durýar.

Müşderileriň iň ýokary isleglerini kanagatlandyrmak – “Begler ýoly” hususy kärhanasynyň agzybir kollektiwiniň baş maksady bolup durýar.


 

Beýleki önümlerimiz

«Begler ýoly» hususy kärhanasy önümlerine arzanladyş yglan edýär

Giňişleýin

Polietilen barada gyzykly faktlar

Giňişleýin

Plastmassany dogry gaýtadan işlemek

Giňişleýin

Plastmassa we ony gaýtadan işlemek hakda gyzykly makalany okamagy maslahat berýäris

Giňişleýin

Polipropilen barada gyzykly maglumatlar

Giňişleýin

"Begler ýoly” HK-sy eksport önümleri üçin sebetleri hödürleýär

Giňişleýin

“Begler ýoly”  önümçiliginiň gerimini barha giňeldýär

Giňişleýin

“Begler ýoly” hususy kärhanasy müşderilerine täze önümlerini hödürleýär

Giňişleýin

“Begler ýoly” hususy kärhanamyz müşderilere täze önümini hödürleýär

Giňişleýin