tk ru en tr   
algap
bgitem bgitem

Täzelikler

"Begler ýoly" TSTB-niň döredilmeginiň 13 ýyllygy mynasybetli sergä gatnaşýar

Aşgabatda Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň sergisi geçirilýär, oňa ýurduň senagat pudagynyň 200 töweregi wekili gatnaşýar.

Sanyny saýlaň:

Doly maglumat

Aşgabatda Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň sergisi geçirilýär, oňa ýurduň senagat pudagynyň 200 töweregi wekili gatnaşýar.

Biziň hususy kärhanamyz hem bu çärä gatnaşýar. Biz bu sergide täze plastmassa önümlerimizi hödürleýäris.

Sergä gatnaşyjylaryň ünsüne dürli önümleri saklamak üçin niýetlenen plastmassa önümleri hödür edildi, hususan-da azyk, öý, suwuk we beýleki önümleri saklamak üçin niýetlenen gaplar.

Dürli maksatlar üçin plastmassa önümlerini öndürmekde öňdebaryjylaryň biri bolan hususy kärhanamyz serginiň işine işjeň gatnaşýar. "Begler ýoly" HK-nyň önümleriniň daşky gurşawa zyýansyzlygy barada berlen köp sanly kepilnamalar hem munuň aýdyň subutnamasydyr. Olaryň hiline daşary ýurtlarda hem ýokary baha berildi.

Biziň kompaniýamyz "Şa", "Ak nur", "Mylaýym", "Täze aý", "Nur" ýaly meşhur öndürijiler bilen hyzmatdaşlyk edýär. Mundan başga-da, "Begler ýoly" HK-nyň Türkmenistanda ilkinji bolup IML tehnologiýasyny özleşdirip, işleri guýma hadysasy bilen alyp barýandygyny nygtamak gerekdir.

Beýleki önümlerimiz

Polipropilen barada gyzykly maglumatlar “Begler ýoly” hususy kärhanasynyň web saýtynda

Giňişleýin

"Begler ýoly” HK-sy eksport önümleri üçin sebetleri hödürleýär

Giňişleýin

“Begler ýoly”  önümçiliginiň gerimini barha giňeldýär

Giňişleýin

“Begler ýoly” hususy kärhanasy müşderilerine täze önümlerini hödürleýär

Giňişleýin

“Begler ýoly” hususy kärhanamyz müşderilere täze önümini hödürleýär

Giňişleýin

"Begler ýoly" hususy kärhanasy ― "Telekeçi ― 2020" bäsleşiginiň ýeňijsi boldy

Giňişleýin

"Begler ýoly" TSTB-niň döredilmeginiň 13 ýyllygy mynasybetli sergä gatnaşýar

Giňişleýin

"Begler ýoly" hususy kärhanasynyň ofis we söwda maksatly binasy

Giňişleýin

“Begler ýoly” birnäçe halkara şahadatnamalaryny aldy

Giňişleýin