tk ru en tr   
algap
bgitem bgitem

Täzelikler

“Begler ýoly” birnäçe halkara şahadatnamalaryny aldy

“Begler ýoly” HK ýene-de öz pudagynda ýokary hünär derejesini tassyklaýan halkara şahadatnamalarynyň eýesi boldy.

Sanyny saýlaň:

Doly maglumat

“Begler ýoly” HK ýene-de öz pudagynda ýokary hünär derejesini tassyklaýan halkara şahadatnamalarynyň eýesi boldy.

Kompaniýanyň wekilleri birnäçe okuw sapaklaryna gatnaşdylar we tamamlanandan soň olara degişli şahadatnamalar berildi:

-   Miweleriň we gök önümleriň eksportyny ösdürmäge bagyşlanan USAID-iň bäsdeşlik ukyby we iş üpjünçiligi boýunça webinaryna gatnaşandygy barada şahadatnama;

-   “Begler ýoly” HK-nyň wekiliniň “Metodologiýa 5S” kursyny diňländigini we üstünlikli tamamlandygyny görkezýän okuw şahadatnamasy;

-   “Begler ýoly” HK-nyň wekiliniň “Ýörelgeler we talaplar we içerki barlag ISO 9001:2015” atly okuwyny diňländigini we üstünlikli tamamlandygyny tassyklaýan okuw şahadatnamasy.

Beýleki önümlerimiz

Polipropilen barada gyzykly maglumatlar “Begler ýoly” hususy kärhanasynyň web saýtynda

Giňişleýin

"Begler ýoly” HK-sy eksport önümleri üçin sebetleri hödürleýär

Giňişleýin

“Begler ýoly”  önümçiliginiň gerimini barha giňeldýär

Giňişleýin

“Begler ýoly” hususy kärhanasy müşderilerine täze önümlerini hödürleýär

Giňişleýin

“Begler ýoly” hususy kärhanamyz müşderilere täze önümini hödürleýär

Giňişleýin

"Begler ýoly" hususy kärhanasy ― "Telekeçi ― 2020" bäsleşiginiň ýeňijsi boldy

Giňişleýin

"Begler ýoly" TSTB-niň döredilmeginiň 13 ýyllygy mynasybetli sergä gatnaşýar

Giňişleýin

"Begler ýoly" hususy kärhanasynyň ofis we söwda maksatly binasy

Giňişleýin

“Begler ýoly” birnäçe halkara şahadatnamalaryny aldy

Giňişleýin