tk ru en tr   
algap
bgitem bgitem bgitem

"Begler ýoly" TSTB-niň döredilmeginiň 13 ýyllygy mynasybetli sergä gatnaşýar

21 Mart 2021

Aşgabatda Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň sergisi geçirilýär, oňa ýurduň senagat pudagynyň 200 töweregi wekili gatnaşýar.

Biziň hususy kärhanamyz hem bu çärä gatnaşýar. Biz bu sergide täze plastmassa önümlerimizi hödürleýäris.

Sergä gatnaşyjylaryň ünsüne dürli önümleri saklamak üçin niýetlenen plastmassa önümleri hödür edildi, hususan-da azyk, öý, suwuk we beýleki önümleri saklamak üçin niýetlenen gaplar.

Dürli maksatlar üçin plastmassa önümlerini öndürmekde öňdebaryjylaryň biri bolan hususy kärhanamyz serginiň işine işjeň gatnaşýar. "Begler ýoly" HK-nyň önümleriniň daşky gurşawa zyýansyzlygy barada berlen köp sanly kepilnamalar hem munuň aýdyň subutnamasydyr. Olaryň hiline daşary ýurtlarda hem ýokary baha berildi.

Biziň kompaniýamyz "Şa", "Ak nur", "Mylaýym", "Täze aý", "Nur" ýaly meşhur öndürijiler bilen hyzmatdaşlyk edýär. Mundan başga-da, "Begler ýoly" HK-nyň Türkmenistanda ilkinji bolup IML tehnologiýasyny özleşdirip, işleri guýma hadysasy bilen alyp barýandygyny nygtamak gerekdir.