tk ru en tr   
bgitem bgitem

Täzelikler

“Begler ýoly” birnäçe halkara şahadatnamalaryny aldy

“Begler ýoly” HK ýene-de öz pudagynda ýokary hünär derejesini tassyklaýan halkara şahadatnamalarynyň eýesi boldy.

Sanyny saýlaň:

Doly maglumat

“Begler ýoly” HK ýene-de öz pudagynda ýokary hünär derejesini tassyklaýan halkara şahadatnamalarynyň eýesi boldy.

Kompaniýanyň wekilleri birnäçe okuw sapaklaryna gatnaşdylar we tamamlanandan soň olara degişli şahadatnamalar berildi:

-   Miweleriň we gök önümleriň eksportyny ösdürmäge bagyşlanan USAID-iň bäsdeşlik ukyby we iş üpjünçiligi boýunça webinaryna gatnaşandygy barada şahadatnama;

-   “Begler ýoly” HK-nyň wekiliniň “Metodologiýa 5S” kursyny diňländigini we üstünlikli tamamlandygyny görkezýän okuw şahadatnamasy;

-   “Begler ýoly” HK-nyň wekiliniň “Ýörelgeler we talaplar we içerki barlag ISO 9001:2015” atly okuwyny diňländigini we üstünlikli tamamlandygyny tassyklaýan okuw şahadatnamasy.

Beýleki önümlerimiz

«Begler ýoly» hususy kärhanasy ― «Telekeçi ― 2020» bäsleşiginiň ýeňijsi boldy»

Giňişleýin

«Begler ýoly» TSTB-niň döredilmeginiň 13 ýyllygy mynasybetli sergä gatnaşýar

Giňişleýin

“Begler ýoly” birnäçe halkara şahadatnamalaryny aldy

Giňişleýin

"Begler ýoly" haýyr-sahawat işleri üçin jemgyýetçilik guramalaryndan minnetdarlyk aldy

Giňişleýin

“Begler ýoly” HK halkara derejesinde ykrar edildi

Giňişleýin

“Begler ýoly” HK Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 28 ýyllygyna bagyşlanan sergä gatnaşdy.

Giňişleýin

“Begler ýoly” HK halkara hil şahadatnamasy bilen sylaglandy 

Giňişleýin

“Begler ýoly” “Plast Eurasia Istanbul 2017” sergisine gatnaşdy

Giňişleýin