tk ru en tr   
07 Iýun 2020 - Miwe-bakja onümleri gaplamak.    /    07 Iýun 2020 - Döwrebap enjamlar bilen badalga    /    07 Iýun 2020 - “Daşky gurşaw dosty” şygary bilen öňe..    /    07 Iýun 2020 - IML - Galyp içi Etiketleme

"ALGAP" brendi

Ýokary hili bilen tapawutlanýan uly meşhurlyga eýe bolan "Algap" brendimiz bilen tanyş boluň!

Önümlerimiz

Täzeliklerimiz

07 Iýun 2020
news

Ambalajın müşteri üzerinde bıraktığı izlenim, ürünün müşteri tarafından benimsenmesinde ve görsel hafızaya ....

07 Iýun 2020
news

Önümçilikde peýda gazanmak bilen başgalara zyýan bermek ýaly ýagdaýlara garşy durmak maksady bilen...

07 Iýun 2020
news

Hormatly Prezidentimiziň aydyşy ýaly”Yurdymyzyň işewürlik derejesini yokarlandyrmak, onuň önümçilik serişdelerini we...

07 Iýun 2020
news

Önümçilikde peýda gazanmak bilen başgalara zyýan bermek ýaly ýagdaýlara garşy durmak maksady bilen...

06 Iýun 2020
news

Günümiziň global meselesi bolan zir-zibilleriň tebigatymyza ýetirýän uly zyýanlaryň biri bolan plastiki hem-de şuňa meňzeş...

Önümlerimiz

Hyzmatdaşlyk

Bize ynam bildirenler