tk ru en tr   

Önümlerimiz

Täzeliklerimiz

13 Awgust 2021
news

Ekologik taýdan arassa we ýokary hilli önümleri bilen uly meşhurlyk gazanan “Begler ýoly” hususy kärhanasy öz müşderilerine,...

11 Awgust 2021
news

Döwrebap, ekologik taýdan arassa we ýokary hilli önümleri bilen alyjylaryň arasynda uly meşhurlyga eýe bolan “Begler ýoly” hususy...

02 Awgust 2021
news

Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzasy bolan “Begler ýoly” hususy kärhanasy polietilen we...

29 Iýul 2021
news

Polietilen we polipropilen gaplaryň önümçiligini alyp barýan Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzasy...

28 Mart 2021
news

Biziň "Begler ýoly" hususy kärhanamyz "Telekeçi ― 2020" bäsleşiginiň "Ýylyň täze senagat önümini öndüriji" ugry boýunça...

21 Mart 2021
news

Aşgabatda Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň sergisi geçirilýär, oňa ýurduň senagat pudagynyň 200...

10 Ýanwar 2021
news

"Begler ýoly" hususy kärhanasynyň ofis we söwda maksatly binasy

03 Dekabr 2020
news

“Begler ýoly” HK ýene-de öz pudagynda ýokary hünär derejesini tassyklaýan halkara şahadatnamalarynyň eýesi boldy.

10 Noýabr 2020
news

"Begler ýoly" HK-sy dürli jemgyýetçilik guramalaryna goldaw berýän haýyr-sahawat çärelerine yzygiderli gatnaşýar.

Önümlerimiz

Hyzmatdaşlyk

Bize ynam bildirenler