tk ru   
bgitem bgitem

Täzelikler

“Begler ýoly” ekologiýa taýdan arassa önümçiligi ýola goýýar

“Begler ýoly” hususy kärhanamyz önümçilik işini “Daşky gurşawyň dosty” diýen şygar esasynda alyp barýar. Kärhanamyzyň önümçilik potensialy ähli zerur enjamlar bilen üpjün edilen...

Sanyny saýlaň:

Doly maglumat

“Begler ýoly” hususy kärhanamyz önümçilik işini “Daşky gurşawyň dosty” diýen şygar esasynda alyp barýar. Kärhanamyzyň önümçilik potensialy ähli zerur enjamlar bilen üpjün edilen. Bu bolsa islendik mukdarda plastmassa önümlerini öndürmäge mümkinçilik berýär. 

Azyk we beýleki senagat ugurlarynda ýerli önümçiligiň geriminiň giňemegi bilen täze görnüşli gaplaryň zerurlygy artýar. Kärhanamyz şeýle gaplary öndürmek üçin özlerine gelýän sargytlary öwrenip, himiki arassalaýjy serişdeler, süýt önümleri we konditer önümleri üçin niýetlenen plastik gaplaryň täze görnüşleriniň önümçiligini hem alyp barýar. Şeýle-de, kärhanamyz müşderiniň isleglerine görä, IML (In-Mould Labelling) tehnologiýasy esasynda etiketkaly gaplary öndürip bilýär. Türkmenistanda ilkinji gezek ulanylýan bu tehnologiýa harydyň etiketkasyny plastiki gap galyba guýulanda ýelmeýär. Islendik şertlerde etiketka öz durkuny saklaýar.

Öndürýän plastik önümlerini “Algap” haryt nyşany bilen bazara hödürleýän “Begler ýoly” hususy kärhanamyzyň agzybir zähmetkeş işçi-hünärmenleriniň ümzügi ileri. Biz Türkmenistanyň Prezidentiniň ýurtda kiçi we orta telekeçiligi hemmetaraplaýyn goldamak we höweslendirmek baradaky başlangyçlaryndan ugur alyp, täze görnüşli önümleri öndürmegi, önümçilik toplumynyň gerimini giňeltmegi we daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen gatnaşyklaryny ýygjamlaşdyrmak ugrunda maksada gönükdirilen işleri meýilnamalaýyn alyp barýarys.

Beýleki önümlerimiz

“Begler ýoly” hususy kärhanamyz Türkmenistanyň ykdysady üstünlikleriniň sergisine gatnaşdy

Giňişleýin

“Begler ýoly” ekologiýa taýdan arassa önümçiligi ýola goýýar

Giňişleýin

“Begler ýoly” dünýä bazaryna ädim ädýär

Giňişleýin

“Begler ýoly” hususy kärhanamyz plastik gaplary öndürmekde öňdeligi eýeleýär

Giňişleýin

“Begler ýoly” hususy kärhanamyzda işler awtomatik usulda alnyp barylýar

Giňişleýin

Pet, pp we rezin tekerleri gaýtadan işlemek

Giňişleýin

Miwe-bakja önümleri gaplamak

Giňişleýin

Döwrebap enjamlar bilen badalga

Giňişleýin

IML - etiketka

Giňişleýin