tk ru   
bgitem bgitem

Täzelikler

Pet, pp we rezin tekerleri gaýtadan işlemek

Günümiziň global meselesi bolan zir-zibilleriň tebigatymyza ýetirýän uly zyýanlaryň biri bolan plastiki hem-de şuňa meňzeş ulanylyp zyňylan pet, pp we rezin tekerleri gaýtadan işlemek bilen daşky gurşawymyzy goramak bilen bir hatarda tygşytlylygy hem-de ekologiki arassyçylygy üpjün etdigimiz bolar.

Sanyny saýlaň:

Doly maglumat

  • Info@begleryoly.com

Beýleki önümlerimiz

“Begler ýoly” hususy kärhanamyz Türkmenistanyň ykdysady üstünlikleriniň sergisine gatnaşdy

Giňişleýin

“Begler ýoly” ekologiýa taýdan arassa önümçiligi ýola goýýar

Giňişleýin

“Begler ýoly” dünýä bazaryna ädim ädýär

Giňişleýin

“Begler ýoly” hususy kärhanamyz plastik gaplary öndürmekde öňdeligi eýeleýär

Giňişleýin

“Begler ýoly” hususy kärhanamyzda işler awtomatik usulda alnyp barylýar

Giňişleýin

Pet, pp we rezin tekerleri gaýtadan işlemek

Giňişleýin

Miwe-bakja önümleri gaplamak

Giňişleýin

Döwrebap enjamlar bilen badalga

Giňişleýin

IML - etiketka

Giňişleýin