tk ru en tr   
bgitem bgitem bgitem

“Begler ýoly” HK Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 28 ýyllygyna bagyşlanan sergä gatnaşdy.

24 Sentýabr 2019

2019-njy ýylyň 23-24-nji sentýabrynda Aşgabatda ýurduň Garaşsyzlygynyň 28 ýyllygyna bagyşlanyp, Türkmenistanyň Söwda-senagat we Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň guramagynda ykdysady üstünlikleriniň sergisi geçirildi. Sergä ýurduň ykdysady we senagat ulgamlarynyň dürli ugurlarynyň wekilleri, şol sanda “Begler ýoly” gatnaşdy. Sergide hususy kärhananyň diwarlygynda täze önümler – suwuk önümler, plastmas turbalar, beýleki önümler üçin polietilen we polipropilenden ýasalan gaplaryň nusgalary hödürlendi. 

Serginiň ahyrynda “Begler ýoly” hususy kärhanasyna sergä gatnaşynyň diplomy gowşuryldy.