• info@begleryoly.com
tk ru en tr   
07 Iýun 2020 - Miwe-bakja onümleri gaplamak.    /    07 Iýun 2020 - Döwrebap enjamlar bilen badalga    /    07 Iýun 2020 - “Daşky gurşaw dosty” şygary bilen öňe..    /    07 Iýun 2020 - IML - Galyp içi Etiketleme

Miwe-bakja onümleri gaplamak.

07 Iýun 2020

Önümçilikde peýda gazanmak bilen başgalara zyýan bermek ýaly ýagdaýlara garşy durmak maksady bilen özümize “Daşky gurşawyň dosty” şygary astynda zähmet çekmegi dowam edýäris. Karara gelinýän her meselede peýdadan öňürti zyýanyň näçe derejededigine uly üns berilýär.