algap nowruz bayram
tk ru en tr   
bgitem bgitem

Täzelikler

«Algap» öý we täjirçilik maksady bilen peýdalanylýan plastik gap-gaçlaryna arzanladyş yglan edýär

Sanyny saýlaň:

Doly maglumat

«Algap» hususy kärhanasy plastikden ýasalan gap-gaç önümlerine «Nowruz» baýramy mynasybetli arzanladyşly aksiýa çäresiniň yglan edilýändigini habar berýär.

«Algap» kähanasynyň önümleriniň hatarynda öý şertleri, azyk önümçilik kärhanalary (süýt önümlerini, souslary, ösümlik ýaglaryny gaplamak üçin niýetlenen gaplar) hem-de öý-hojalyk arassaçylyk himiýa serişdeleri üçin ekologiki taydan arassa we howpsuz plastik gaplar, şeýle-de gök we miwe önümlerini saklamaga niýetlenen plastik sebetler bar.

Arzanladyş çäresi 1-nji martdan 21-nji marta çenli dowam eder.

«Algap» hususy kärhanasynyň önümleri halkara talaplara laýyk gelýändigini bellemek gerek. Plastmassa önümleri häzirki zaman we ýokary hilli enjamlarynda, bellik etmegiň ähli düzgünlerine laýyklykda öndürilýär. Mundan başga-da, kärhananyň birnäçe halkara şahadatnamalary bar: ISO-9001: 2015, 5S, GC-MARK, DQS, CFS, GmbH, IQ NET.

«Algap» kärhanasynyň öndürýän plastmassa önümlerine, Türkmenistanda we daşary ýurtlarda uly abraýdan peýdalanýar.

Has giňişleýin maglumatlary almak üçin şu telefon belgilerine jaň edip bilersiňiz:

  • (+993 12) 57 57 77;
  • (+993 65) 55 47 57;
  • (+993 61) 17 00 09;
  • (+993 61) 17 00 10.

Beýleki önümlerimiz

Polipropilen näme ?

Giňişleýin

Polietilen plastmassa nädip ýasalýar?

Giňişleýin

«Algap» öý we täjirçilik maksady bilen peýdalanylýan plastik gap-gaçlaryna arzanladyş yglan edýär

Giňişleýin

«Begler ýoly» hususy kärhanasy önümlerine arzanladyş yglan edýär

Giňişleýin

Polietilen barada gyzykly faktlar

Giňişleýin

Plastmassany dogry gaýtadan işlemek

Giňişleýin

Plastmassa we ony gaýtadan işlemek hakda gyzykly makalany okamagy maslahat berýäris

Giňişleýin

Polipropilen barada gyzykly maglumatlar

Giňişleýin

"Begler ýoly” HK-sy eksport önümleri üçin sebetleri hödürleýär

Giňişleýin