tk ru en tr   
bgitem bgitem

Täzelikler

«Begler ýoly» hususy kärhanasy önümlerine arzanladyş yglan edýär

«Begler ýoly» hususy kärhanamyz “Halkara Bitaraplyk güni”, şeýle-de Türkmenistanyň Bitaraplygynyň 26 ýyllygy mynasybetli

Sanyny saýlaň:

Doly maglumat

«Begler ýoly» hususy kärhanamyz “Halkara Bitaraplyk güni”, şeýle-de Türkmenistanyň Bitaraplygynyň 26 ýyllygy mynasybetli öndürýän önümlerine 15 % arzanladyş yglan edýär. Dowam edýär 2022ý.

Hususy kärhanada öndürilýän iýmit üçin plastik gaplardan, miwe we bakja önümleri üçin sebetlerden, göwrümli gaplardan, himiýa serişdeleri üçin gaplardan we şuňa meňzeş önümlerden 50 000 müň şeýle-de, 100 000 müň sanysyny alan müşderilere 15 % arzanladyş yglan edilýär. Baýramçylyk mynasybetli yglan edilen arzanladyş çäresi 12-nji dekabrdan 19-njy dekabra çenli dowam edýär.

Beýleki önümlerimiz

Polipropilen näme ?

Giňişleýin

Polietilen plastmassa nädip ýasalýar?

Giňişleýin

«Algap» öý we täjirçilik maksady bilen peýdalanylýan plastik gap-gaçlaryna arzanladyş yglan edýär

Giňişleýin

«Begler ýoly» hususy kärhanasy önümlerine arzanladyş yglan edýär

Giňişleýin

Polietilen barada gyzykly faktlar

Giňişleýin

Plastmassany dogry gaýtadan işlemek

Giňişleýin

Plastmassa we ony gaýtadan işlemek hakda gyzykly makalany okamagy maslahat berýäris

Giňişleýin

Polipropilen barada gyzykly maglumatlar

Giňişleýin

"Begler ýoly” HK-sy eksport önümleri üçin sebetleri hödürleýär

Giňişleýin