• info@begleryoly.com
Dil saýlamak   Türkmençe   Русский   English   Türkçe   
work-image

IML - Galyp içi Etiketleme

Ambalajın müşteri üzerinde bıraktığı izlenim, ürünün müşteri tarafından benimsenmesinde ve görsel hafızaya ....

work-image

“Daşky gurşaw dosty” şygary bilen öňe..

Önümçilikde peýda gazanmak bilen başgalara zyýan bermek ýaly ýagdaýlara garşy durmak maksady bilen...

work-image

Döwrebap enjamlar bilen badalga

Dünýäbelli markalar astynda işläp taýýarlanan ýokary tehnologiki enjamlaryň ygtybarlysyny saýlap, önümçiligiň ...

work-image

Miwe-bakja onümleri gaplamak.

Dünýäbelli markalar astynda işläp taýýarlanan ýokary tehnologiki enjamlaryň ygtybarlysyny saýlap, önümçiligiň ...

work-image

Pet, pp we rezin tekerleri gaýtadan işlemek

Günümiziň global meselesi bolan zir-zibilleriň tebigatymyza ýetirýän uly zyýanlaryň biri bolan plastiki hem-de şuňa meňzeş ulanylyp zyňylan pet, pp we rezin tekerleri gaýtadan işlemek bilen daşky gurşawymyzy goramak bilen bir hatarda tygşytlylygy hem-de ekologiki arassyçylygy üpjün etdigimiz bolar.