tk ru en tr   

Önümlerimiz

Täzeliklerimiz

09 Ýanwar 2021
news

 

 

03 Dekabr 2020
news

“Begler ýoly” HK ýene-de öz pudagynda ýokary hünär derejesini tassyklaýan halkara şahadatnamalarynyň eýesi boldy.

10 Noýabr 2020
news

"Begler Yoly" HK-sy dürli jemgyýetçilik guramalaryna goldaw berýän haýyr-sahawat çärelerine yzygiderli gatnaşýar.

22 Sentýabr 2020
news

2020-nji ýylyň 19-20-nji sentýabrynda Aşgabat şäherinde Watanymyzyň Garaşsyzlygynyň 29 ýyllygyna bagyşlanyp, Türkmenistanyň...

18 Sentýabr 2020
news

2020-nji ýylyň 15-nji sentýabrynda “Begler ýoly” HK “Synag önüminiň hili” (GS-Mark) atly hil şahadatnamasy bilen sylaglandy.

27 Awgust 2020
news

“Begler ýoly” hususy kärhanamyz önümçilik işini “Daşky gurşawyň dosty” diýen şygar esasynda alyp barýar. Kärhanamyzyň...

27 Awgust 2020
news

Türkmenistanda ýerli gazhimiýa zawodlarynyň köpelmegi bilen plastik gaplary öndüriji kärhanalaryň sany hem köpelip başlady....

27 Awgust 2020
news

Plastik gaplary öndürmekde ýurtda öňdebaryjylaryň biri bolan “Begler ýoly” hususy kärhanamyzyň önümleri daşary bazarda hem...

27 Awgust 2020
news

“Begler ýoly” hususy kärhanamyzyň önümçiliginiň esasy aýratynlygy – öndürilýän önümleriň ählisi dünýä...

Önümlerimiz

Hyzmatdaşlyk

Bize ynam bildirenler