tk ru en tr   
bgitem bgitem

Täzelikler

"Begler ýoly" haýyr-sahawat işleri üçin jemgyýetçilik guramalaryndan minnetdarlyk aldy

"Begler Yoly" HK-sy dürli jemgyýetçilik guramalaryna goldaw berýän haýyr-sahawat çärelerine yzygiderli gatnaşýar.

Sanyny saýlaň:

Doly maglumat

"Begler Yoly" HK-sy dürli jemgyýetçilik guramalaryna goldaw berýän haýyr-sahawat çärelerine yzygiderli gatnaşýar.

Kompaniýa, Türkmenistanyň Maýyplarynyň Reabilitasiýa-dikeldiş Merkezinden, Iýmit, gaplaýyş we oba hojalyk önümleri boýunça halkara söwda guramasyndan (Özbegistan), şeýle hem maýyplara, ýetimlere, garrylara we garyplara sosial goldaw berýän “Ýeňme” jemgyýetçilik guramasyndan minnetdarlyk hatlaryny aldy.

Bu guramalaryň wekilleri haýyr-sahawat kömegi berendigi üçin "Begler ýoly" HK-na tüýs ýürekden minnetdarlyk bildirýärler.

Beýleki önümlerimiz

«Begler ýoly» hususy kärhanasy ― «Telekeçi ― 2020» bäsleşiginiň ýeňijsi boldy»

Giňişleýin

«Begler ýoly» TSTB-niň döredilmeginiň 13 ýyllygy mynasybetli sergä gatnaşýar

Giňişleýin

“Begler ýoly” birnäçe halkara şahadatnamalaryny aldy

Giňişleýin

"Begler ýoly" haýyr-sahawat işleri üçin jemgyýetçilik guramalaryndan minnetdarlyk aldy

Giňişleýin

“Begler ýoly” HK halkara derejesinde ykrar edildi

Giňişleýin

“Begler ýoly” HK Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 28 ýyllygyna bagyşlanan sergä gatnaşdy.

Giňişleýin

“Begler ýoly” HK halkara hil şahadatnamasy bilen sylaglandy 

Giňişleýin

“Begler ýoly” “Plast Eurasia Istanbul 2017” sergisine gatnaşdy

Giňişleýin