tk ru en tr   
bgitem bgitem

Täzelikler

“Begler ýoly” HK Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 28 ýyllygyna bagyşlanan sergä gatnaşdy.

2019-njy ýylyň 23-24-nji sentýabrynda Aşgabatda ýurduň Garaşsyzlygynyň 28 ýyllygyna bagyşlanyp, Türkmenistanyň Söwda-senagat we Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň guramagynda ykdysady üstünlikleriniň sergisi geçirildi.

Sanyny saýlaň:

Doly maglumat

2019-njy ýylyň 23-24-nji sentýabrynda Aşgabatda ýurduň Garaşsyzlygynyň 28 ýyllygyna bagyşlanyp, Türkmenistanyň Söwda-senagat we Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň guramagynda ykdysady üstünlikleriniň sergisi geçirildi. Sergä ýurduň ykdysady we senagat ulgamlarynyň dürli ugurlarynyň wekilleri, şol sanda “Begler ýoly” gatnaşdy. Sergide hususy kärhananyň diwarlygynda täze önümler – suwuk önümler, plastmas turbalar, beýleki önümler üçin polietilen we polipropilenden ýasalan gaplaryň nusgalary hödürlendi. 

Serginiň ahyrynda “Begler ýoly” hususy kärhanasyna sergä gatnaşynyň diplomy gowşuryldy.

Beýleki önümlerimiz

«Begler ýoly» hususy kärhanasy ― «Telekeçi ― 2020» bäsleşiginiň ýeňijsi boldy»

Giňişleýin

«Begler ýoly» TSTB-niň döredilmeginiň 13 ýyllygy mynasybetli sergä gatnaşýar

Giňişleýin

“Begler ýoly” birnäçe halkara şahadatnamalaryny aldy

Giňişleýin

"Begler ýoly" haýyr-sahawat işleri üçin jemgyýetçilik guramalaryndan minnetdarlyk aldy

Giňişleýin

“Begler ýoly” HK halkara derejesinde ykrar edildi

Giňişleýin

“Begler ýoly” HK Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 28 ýyllygyna bagyşlanan sergä gatnaşdy.

Giňişleýin

“Begler ýoly” HK halkara hil şahadatnamasy bilen sylaglandy 

Giňişleýin

“Begler ýoly” “Plast Eurasia Istanbul 2017” sergisine gatnaşdy

Giňişleýin